Aby práce byla potěšením

Máte rádi svoji práci? Naplňuje vás a přináší vám uspokojení? Pak patříte k té šťastnější části lidí. Statistiky totiž říkají, že až 8 z 10 lidí nemá rádo svou práci. Pokud si tedy uvědomíme, že v práci mnozí z nás tráví více než polovinu svého života, je to docela varovné číslo. Pokud tedy tento čas trávíme s nechutí, otráveni a zaplněni negativními emocemi, je jasné, že mnoho z nás pak trpí nejrůznějšími depresemi, syndromem vyhoření anebo neurózami.

Pokud se s tím však nehodláte smířit, co tedy udělat pro to, aby práce pro vás byla potěšením?
Řešením je vrátit se znovu na začátek a zjistit, zda se nestala chyba již na samém začátku, při výběru práce, která vám nevyhovuje. První rozhodnutí, proč jste přijali práce, která vás nebaví a nenaplňuje, může být zároveň klíčem k odhalení problému. Vaše současná situace, tak může být už jen důsledkem toho, že jste se hned na počátku rozhodli špatně. Může být tedy důsledkem všech vašich předchozích kroků, které jste dělali, než jste si všimli, že vám vaše práce nepřináší uspokojení a potěšení.            

  Je tedy zapotřebí, uvědomit si, co vás v životě baví, vzít v úvahu věci a činnosti, se kterými se identifikujete. Možná tohle už dávno víte, ale spíš jste nikdy neuvažovali nad tím, že by se takové činnosti, které máte rádi a nacházíte v nich potěšení, mohly stát vaším živobytím. Pak je zvláště na místě probrat věci a činnosti, ve kterých jste dobří, umíte je, nebo přímo ovládáte a uvědomit si to, že čím víc nás něco baví, tím více jste schopni a ochotni se tomu věnovat. V takové činnosti budete mít vždy také snahu se neustále rozvíjet. 

V poslední době stále slýcháme o tom, že je třeba klást důraz na specializaci a odbornost. Jsou to velmi ceněné vlastnosti. A čím více jsou vaše schopnosti jedinečné, tím více budou žádané a tak následně budou mít i vyšší hodnotu pro vaše zákazníky nebo potencionální odběratele či další firmy.
Naše práce, to není jen výdělek a finanční odměna, často lidem uniká to, že za vším jsou lidé a vztahy, které s nimi chceme nebo musíme vytvářet a udržovat. A stejně, jako je třeba se celý život vzdělávat, je zapotřebí také upevňovat a rozvíjet vztahy, nebýt v práci pasivní a nečekat jen na to, co se stane.
 
A právě na to klade důraz i naše firma. Soustřeďujeme se na to, co ovládáme, svou práci máme rádi a vycházíme vstříc našim zákazníkům. Jejich spokojenost je pro nás motivací do další práce.

http://www.vybavujeme-kancelar.cz/kancelarsky-nabytek/
Foto – zdroj: guim.co.uk, sheknows.com, lerablog.org.