Age management v pracovním prostředí

Age management

Pokud bychom měli shrnout obsah pojmu Age management, tak se jedná v podstatě o program, který má za cíl vytvořit takové personální řešení ve firmách a organizacích, které bude zohledňovat prodlužující se délku života a bude zaměstnávat věkově i gendrově různé skupiny lidí. Bez ohledu na věk je třeba přistupovat k práci i k životu aktivně. A vedoucí pracovníci některých našich firem si tato hlediska již plně uvědomují.
Problém demografického stárnutí je stále aktuálnější a je nutné k němu nejen zaujmout stanovisko, ale začít ho i řešit. Vyplývá z něj do budoucna jednoznačně nutnost chtít a umět efektivněji zaměstnávat i lidi nad věkovou hranicí padesát let.
Starší pracovníci mají ve srovnání s mladšími lidmi výhody ve zkušenosti, v sociálních kontaktech, jsou často schopnější porozumět celkovému způsobu fungování firmy nebo organizace. Mladí lidé dávají do práce zápal, nadšení a dostatek energie, což v jistém momentě může vyvážit zkušenost a schopnosti starších zaměstnanců. 
Odborníci jednoznačně zastávají názor, že dobré fungování podniku má vždy základ v gendrovém mixu, což znamená, že pro každou firmu či organizaci budou vždy přínosní jak mladí, tak starší, jak ženy, taky muži. Každá z těchto skupin má na život i práci jiný náhled a každá taková skupina, či jednotlivec může být pro firmu jinak přínosný. Konstatování odborníků o zvýšené zátěži na zdravotní a ekonomický systém naší země vychází ze skutečnosti. A je třeba přiznat, že právě tato skutečnost se významnou měrou podílí na výrazné proměně věkové struktury lidí na současném trhu práce.   
Zamyslíme-li se nad problémem zvládání prodlužování pracovního života, je to zásadní otázka zvláště v době vysoké nezaměstnanosti našeho obyvatelstva. Evropská populace stárne a je třeba přiznat, že bez zaměstnávání starších to v budoucnu rozhodně nepůjde. Rodí se stále méně dětí a navíc mladí lidé, kteří právě dostudovali, nemají práci, neboť nedisponují požadovanými zkušenostmi. Je tedy na střední a starší generaci, aby jim své zkušenosti předávala.   

http://www.vybavujeme-kancelar.cz/kontakty

Foto- zdroje: longlifeopportunity.mida.biz, ehow.com, sociable.co.