Coworkingová centra aneb sdílené kanceláře

Coworkingová centra aneb sdílené kanceláře

Řekne-li se coworking je možné si pod tímto pojmem představit něco jako prostornou společnou kancelář pro větší množství uživatelů. Coworkingová centra a jejich provoz se nyní rozjíždí ve velkém ve všech částech světa. Je to zkrátka nový trend. 
Výraz coworking znamenající v doslovném překladu spolupráci vlastně předznamenává celý tento systém.  Sdílený prostor pro různě velké skupiny profesionálů sloužících pro ně jako společné kanceláře začal vznikat u nás přibližně v roce 2009. Zatímco ve světě už tradičně mnohem dříve, a to někdy kolem roku 2005. Tento trend  coworkingu zahájila v San Franciscu první otevřená společná sdílená kancelář.
Otevřenost, dostupnost a komunita, to jsou hlavní pilíře coworkingu.  Sdílená pracoviště využívají především freelanceři, kterým je tak umožněno dodržovat běžnou pracovní dobu a mít svůj klid a svoje místo na vykonávání práce. Ti, kdo si netroufají pracovat z domu anebo k tomu nemají vhodné podmínky, si pronajmou své místo v coworkingové centru. U nás jsou velmi dobře známá coworkingová centra kromě Prahy a dalších velkých měst, také v Písku, Olomouci a například i ve Zlíně, kde se otevřelo na přelomu září a října další nové coworkingové centrum. Svůj prostor na práci zde uživatelé získali společně s dalšími prostorami, kde mají možnost využít celou řadu dalších služeb jako například podporu podnikatelských aktivit.
Takovéto coworkingové prostory by měly vytvářet kreativní atmosféru a umožnit jednotlivým nájemcům vzájemně se inspirovat anebo utvářet a pracovat na případných společných projektech, centra si vzala za úkol podporovat tvůrčí činnost freelancerů a zároveň jim mají nabídnout možnost vybrat si dobu případně počet hodin, kdy budou využívat své pracovní místo v coworkingové centru.
Nově vznikající coworkingová centra mohou být samozřejmě i podnikatelskou příležitostí pro nás jako pro firmu dodávající vybavení kanceláří kancelářským nábytkem a nezbytnými doplňky, které usnadňují a zpříjemňují kancelářskou práci.

http://vybavujeme-kancelar.cz/kancelarsky-nabytek/kancelarske-stoly

Foto- zdroj: coherecommunity.com, cloudmanic.com, designboom.com.