Feng – šuej na pracovišti

Feng – šuej na pracovišti

Principy feng-šuej lze použít ve starých budovách i v novostavbách. Dají se využít kdykoli, nejčastěji se k nim však přihlíží při zakládání nové firmy, při stavbě účelové obchodní budovy a také při volbě kancelářských prostor, případně i v krizových momentech nebo při budování nových obchodních strategií. Předměty, které máte na pracovním stole v kanceláři, nebo ty, které používá zaměstnanec k prezentaci výsledků své práce, všechny by měly být voleny tak, aby pomohly k úspěchu. Také atmosféra v místnosti, tedy v kanceláři pomáhá spoluvytvářet pracovní výsledky a do jisté míry tvoří úspěšnost nejrůznějších probíhajících jednání.

Při mnoha příležitostech je zapotřebí setkávat se s druhými lidmi a nějakým způsobem na ně také působit. Podle účelu jednotlivých jednání s kolegy, podřízenými i společníky je nutné se rozhodnout, zdali bude jednání probíhat u stolu, jak budou rozmístěny židle a kterým směrem bude otočený ten který účastník jednání. Všechna tato hlediska ovlivní čchi jednání a možnost kladného výsledku. Jinak bude probíhat kárný pohovor, jinak kolegiální spolupráce. Na stejnou vlnu se při individuálním školení lépe naladí lidé sedící vedle sebe, protože v tom případě bude na oba působit jeden typ čchi. Teoreticky to znamená, že se oba lidé snáze naladí na stejnou vlnu a urychlí to celkově proces výuky. Harmonickou týmovou spolupráci posiluje kulatý stůl. Kulatý stůl totiž navozuje pocit rovnoprávnosti uvnitř skupiny a také dává různým osobnostem možnost vyjádřit se. 

I barvy ovlivňují výraznou měrou proudící energii a její typy. Nezapomínejte, že každá barva musí být v souladu s plochou, kterou pokrývá. Menší plocha výrazné, například červené barvy upoutá mnohem více, než plocha v neutrálním barevném provedení, například šedá. K dosažení zamýšleného účinku vždy postačí menší množství jasné barvy. S barvami je tedy dobré pracovat tvůrčím způsobem.  Je dobré mít na paměti, že podlahy a stěny tvoří pouze část celkového dojmu z prostoru kanceláře. Atmosféru v kanceláři dokážou změnit i nejrůznější doplňky nebo dekorace ze dřeva, také květiny a rostliny nebo i čalounění. 

http://vybavujeme-kancelar.cz/clanek/seznam#navody

Foto zdroj: spaceflavor.com, openspacesfengshui.com, 10kblessingsfengshui.typepad.com.