Hluk nejen na pracovišti škodí zdraví

Hluk nejen na pracovišti škodí zdraví

Dlouhodobý pobyt v hlučném prostředí je pro nás všechny nepřirozený. V našem okolí hluku neustále přibývá a to má za následek nejrůznější problémy, a to jak zdravotní, tak pracovní.
Žijeme v tak hlučném prostředí plném civilizačních výdobytků, že k poškozování zdraví vlivem hluku dochází již dlouhodobě. U lidí vystavených silnějšímu hluku lze pozorovat vyšší hladinu psychické úzkosti, sníženou úroveň pozornosti a také nižší odolnost vůči stresu. Je také dokázáno, že jak muži, tak ženy, kteří tráví denně více než 2 hodiny na motocyklu anebo 3 hodiny v autě v různých dopravních zácpách, trpí 2x častěji nespavostí, než ostatní lidé.
Odborníci se neustále snaží stanovit práh, jehož překročení může způsobovat poškození zdraví. Pro srdečně cévní onemocnění je horním limitem hluku v noci 50 dB, poruchy spánku vznikají již při překročení 45 dB, ranní náladu může ovlivnit pouhých 35 až 40 dB v době spánku.
Pamatujte proto i na pracovišti, že pobyt v hlučném prostředí zvyšuje riziko výskytu vysokého krevního tlaku, který může následně ovlivnit i vznik infarktu, mozkové mrtvice, ale i cukrovky.
Přes den jsme neustále obklopeni hlukem, ten už bohužel jako bychom ani nevnímali. Práh slyšitelnosti se v průběhu posledních dvaceti let posunul o víc než 5 dB, přesto si ještě i na pracovišti pouštíme hudbu anebo doma zapínáme televizi, abychom se v místnosti necítili sami. Pravděpodobně děláme velkou chybu, když si nedokážeme užít relativní ticho.
Kromě již výše zmíněných potíží způsobovaných hlukem se mohou objevit ještě další. V práci nám vlivem působení hluku klesá pracovní výkon a může se k těmto problémům záhy přiřadit i snížení obranyschopnosti organismu a snížení odolnosti vůči psychické i fyzické zátěži.
Na některých pracovištích, kterými jsou například hlučné průmyslové provozy, se mohou zaměstnanci alespoň částečně hluku bránit používáním speciálních protihlukových sluchátek. Na jiných pracovištích to však možné není. Například některé kanceláře typu open space jsou opravdu hlučnými prostorami, kde lze hladinu hluku jen velmi těžko snížit. Taková pracoviště jsou i telefonická centra, kde se neustále hovoří a je zde mnoho osob pohromadě. Pobyt na takovém místě by pak měl být kompenzován oddychem v nehlučném prostředí.
85 dB je hranicí, od které trvalé vystavení této úrovni zvuku již může znamenat trvalé poškození sluchu. 

http://vybavujeme-kancelar.cz/clanek/seznam#navody

Foto – zdroj: soundguardcanada.ca, cdn.20minutos.es, biwatercooler.com.