Homeworking

Homeworking aneb Do kanceláře v papučích

Homeworking zaznamenal svůj největší rozvoj na počátku devadesátých let minulého století. Boom informačních a komunikačních technologií měl samozřejmě na tom svůj velký podíl. V té době už přestávalo být důležité to, zda se zaměstnanec v dané chvíli nachází zrovna na pracovišti, či doma, ale důležité bylo, že s ním šlo okamžitě navázat spojení.
Původními profesemi, ve kterých se homeworking uchytil, bylo mezi prvními pojišťovnictví a výpočetní technika. Homeworking, čili práce z domu byla také skvělou příležitostí pro ženy na mateřské dovolené, pro které tato příležitost představovala větší možnost v tom, jak skloubit péči o děti a přitom zůstat profesionálně aktivní. Dá se však říci, že i v současné době je homeworking příležitostí jak skloubit vhodně rodinný život s pracovním a to nejen u žen, ale i u mužů. Zvláště severské státy v tomto ohledu výrazně pokročily, neboť tam není takovou výjimkou, když muž zůstane na mateřské dovolené. V případě, že v rodině pracují oba partneři, čili mají takzvané dvoukariérové manželství, pomůže jim homeworking s rozdělováním času lepším způsobem.
Odnoží homeworkingu je teleworking, což je práce z domu s využitím informačních technologií.  Na západ od nás je tento způsob práce již poměrně rozšířený, v České republice však tuto formu práce využívá pouze zlomek osob, kterým to profese umožňuje. Jako problém se jeví spíše asi to, že přechod na práci z domu by se mohl stát kontraproduktivní. Technologická a organizační nepřipravenost firem je pravděpodobně až na dalším místě v hodnocení dosavadních překážek tohoto systému.
Potenciál teleworkingu, či obecně homeworkingu si velmi dobře uvědomují i odborníci na trhu práce. Tvrdí, že takovýto způsob práce by mohl být pro některé skupiny osob mnohem vhodnější a dokonce i výhodnější. Takovou skupinou mohou být například zdravotně postižení, kteří mají problémy s dopravou na pracoviště a obecně jsou hůře zaměstnatelní.

http://www.vybavujeme-kancelar.cz/reference

foto- zdroje: discusshr.blogspot.com, itpro.co.uk, wallblog.co.uk.