Jak si pohlídat firemní tisk

Jak si pohlídat firemní tisk

V současné době se ve firmách snižují počty nově instalovaných tiskáren a tlak na snižování nákladů je tak velký, že i doba obměn zařízení pro podnikový tisk se stále prodlužuje. Trh táhnou obměny staršího zařízení. Zaměstnavatelé poslední dobou ve firmách a následně i ve svých kancelářích začínají využívat v širším měřítku software sledující a řídící tisk. Ten jim výrobci zdarma nabízejí většinou již několik let. Celkově je také kladen důraz na servis a poskytování co nejdelší záruky.
Snaha o zvýšení úspor vede některé firmy k využívání řízení tiskových služeb anebo k pronájmům zařízení.  Výrobci zařízení však na nové způsoby v chování zákazníků reagují také nově – vytvářejí sofistikovanější modely zaměřené na úsporu materiálu a zvýšení produktivity. Nejžhavějším trendem v tomto směru je nástup multifunkčních LED/ laserových i inkoustových zařízení. Na ústupu jsou tedy jednoúčelové tiskárny a rovněž kopírky a skenery.
Firmy mají spočítané, že do nákladů na tisk musí započítat naprosto veškeré údaje související s tiskovou úlohou. A pořizovací cena zařízení z toho tvoří opravdu jen velmi malou část nákladů.  Podstatnější část nákladů spotřebují tonery a další části, jež je nutné více či méně pravidelně vyměňovat. Je třeba dbát také na kvalitu používaných tonerů, neboť nekvalitní tonery mohou nevratně poškodit obrazové válce. 
Je pochopitelné, že celkovou životnost vybavení pro tisk v kancelářích a firmách limituje horní hranice zatížitelnosti strojů pro danou provozní dobu. Z toho důvodu je třeba dát pozor na maximální a průměrnou měsíční zatížitelnost tiskáren a orientovat se podle průměrné nebo obvyklé zatížitelnosti. Maximální hodnoty jsou často bohužel nesmyslná čísla, což lze často posoudit už jen z pouhého praktického pohledu na používání těchto zařízení.     
A jaké nejrůznější údaje lze sledovat za pomocí moderních nástrojů pro správu tisku? Je možné zjistit jak často, kdo a s jakými náklady tiskne, dále také poměr barevných a černobílých stránek a také zda je či není využíván úsporný tisk.  

http://www.vybavujeme-kancelar.cz/kancelarsky-nabytek/kancelarska-techni...

Foto – zdroj: officetechnology.ie, redorbit.com, zdnet.com.