Jste připraveni na fenomén BYOD?

Jste připraveni na fenomén BYOD?

Nejprve si představme původ zkratky, který je třeba hledat v anglickém sousloví Bring Your Own Device (dále jen BYOD) – volně přeloženo: přines si do práce své vlastní zařízení. Tento fenomén zatím vyvolává spíše pochybnosti, a tak je vzhledem ke své kontroverznosti tak trochu jablkem sváru.
Mladší generace tento koncept vesměs vítají, tam kde není dosud zaveden, se o jeho zavedení intenzivně zasazují, avšak střední a starší generace je naopak ve většině případů proti. Zatímco nové tablety a nejrůznější nové typy konvertibilních zařízení myšlenku přinést si do práce svůj vlastní laptop, iPad nebo tablet jen podporují, generace lidí, kteří už nějakou tu změnu v životě zažili, v tom však mohou vidět tak trochu nošení dříví do lesa. Ale to už zacházíme do detailů.
Podle posledních průzkumů ¾ manažerů berou tuto myšlenku velmi pozitivně a vidí v ní budoucí trend pro svou společnost. Je zde třeba zdůraznit i to, že zavedení  BYOD do praxe může přinést mnohá související rizika, například únik údajů, bezpečnostní rizika anebo zvýšené požadavky na IT oddělení ve firmách. 
V současnosti již 36% společností poskytuje plnou podporu zařízením, která zaměstnanci k práci využívají. Jedním z významných faktorů, které hovoří pro využívání BYOD systému je nástup nové vlny velmi atraktivních a flexibilních zařízení, která se dostala v poslední době na trh a pro uživatele se jedná o natolik atraktivní zařízení, že jej chtějí užívat nejen v soukromé sféře, ale i ve sféře pracovní. Navíc jsou tu sociální média, která velmi změnila způsob komunikace a organizace veškerých záležitostí, to znamená i těch pracovních. A tak se stalo prolínání osobního a pracovního prostoru uživatelů charakteristickým rysem současnosti. Je jasné, že i tato nová vlna má své výhoda a nevýhody. Navíc nová vlna mobilních zařízení umožňuje být v kontaktu odkudkoli a takřka vždy.
Ve firmách zařazení BYOD systému představuje nutnost učinit klíčová rozhodnutí, učinit výběr strategie, vyřešit podporu uživatelů, zodpovědět otázky bezpečnosti, způsob správy atd.
Zatím je tedy spíše otázkou, zda BYOD je pouhým vzrůstajícím trendem, který časem pomine anebo je naopak jen otázkou času, kdy již brzy bude fungovat všude.

http://www.vybavujeme-kancelar.cz/kancelarsky-nabytek/kancelarska-techni...

Foto - zdroje:  cultofmac.com, teachwithtech.global2.vic.edu.au, thebizloft.com.