Kancelář pro handicapované

V současné době můžeme řešit dvojí situaci, buďto se ocitá handicapovaná osoba v pozici podnikatele a její kancelář tak bude přizpůsobena jejímu pohybu anebo je handicapovaná osoba v pozici klienta.
V prostorách sloužících k pracovním činnostem osob s postižením nebo pro prostory, kde se handicapované osoby pohybují, platí určité prostorové a další specifické požadavky. Z hlediska norem a předpisů je aktuálně platná vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných  technických  požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která nabyla účinnosti  dne 18.1.2009.
I u tohoto zákona stejně jako u předchozích, je hlavním cílem přispět k integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace do společnosti.  Jedná se o okruh osob, které dle stavebního zákona spadají do takzvaného bezbariérového režimu. Do tohoto okruhu spadají osoby v pokročilém věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let věku, osoby s mentálním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Osoby na vozíku mohou mít reálné potíže s každodenním dojížděním do zaměstnání, a tak se jejich pracoviště, tudíž i kancelářské prostory velmi často přesouvají do prostředí domácích dílen a kanceláří. V ideálním případě je skvělým řešením vyčlenění samostatné místnosti pro pracovní  činnost. Pokud to možné není, přichází v úvahu varianta vyčlenění části vhodné místnosti, kde bychom v prvé řadě měli respektovat dosahové vzdálenosti handicapované osoby.
Dveřní otvor pro manipulaci s vozíkem musí mít světlost minimálně 80 cm.  Dveřní křídla, která jsou otvíravá, musejí mít ve výšce 80 až 90 cm vodorovná madla přes celou šířku křídla, a to na opačné straně, než jsou dveřní závěsy.
V případě posuzování parametrů pracoviště, tedy i kanceláře pro handicapovanou osobu na vozíku, je třeba brát v úvahu dosahovou vzdálenost, čili manipulační prostor, který je tato osoba schopna bezpečně obsloužit.
Skříně nebo knihovny v pracovně či kanceláři i v jiných místnostech určených pro handicapované osoby musejí mít sokl vysoký 25 cm a hluboký 15 cm. Výše sedáku u pracovního křesla by měla být okolo 45 cm, navíc opěrky rukou by měly být dostatečně pevné a také vyšší, aby osobě s handicapem zajistili při vstávání a sedání dostatečnou oporu.  Výška opěradla má být minimálně 30 cm, lépe však 80 cm, tehdy již poskytuje i oporu hlavě.
Židle by měla být výškově nastavitelná s výškou sedáku 50 cm, monitor počítače má splňovat  podmínku, kdy jeho střed je v horizontu sedícího člověka.  Pracovní plocha stolu od podlahy činí 72 až 75 cm. Handicapovaný pracovník či klient by měl mít možnost pohodně podjet pod pracovní desku stolu.

http://www.vybavujeme-kancelar.cz/kancelarsky-nabytek/

Kancelářský stůl pro hadicapované http://www.vybavujeme-kancelar.cz/kancelarsky-nabytek/kancelarske-stoly/...

Foto – zdroj:  barnsley.gov.uk, abconofficefurniture.com.au, dgbuilders.co.uk.