Kancelář z hlediska zón a oblastí

Klíčovými zónami kanceláří bývají nejčastěji: oblasti pracovišť, oblasti komunikace, oblasti soustředění a oblasti podpory. 
V klasické a nejznámější kancelářské zóně, která je zónou pracovišť, sídlí klasické pracovní oblasti. Tyto oblasti jsou utvářeny buď pro manažerské úkoly anebo na základě autonomního či kooperativnějšího způsobu práce toho kterého týmu či zaměstnance. Zvláště kanceláře, kde je více zaměstnanců, potřebují maximálně efektivní využití plochy. Vzhled efektivně vybavených kanceláří pak vytváří dostatek prostoru pro transparentnost i komunikace stejně dobře jako pro soustředění a akustiku. V praxi se nejvíce osvědčily dva typy prostorového uspořádání pracovišť. Tou první variantou je sezení zády k zádům, takzvané Back To Back.  A druhou variantu nabízí sezení tváří v tvář, takzvané Face To face.
Další zóna, čili oblast je oblastí komunikace, která má velký význam ve všech druzích kanceláří a proto je uznávaná ve všech svých podobách. Ze stejného důvodu nachází příslušné vyjádření v dobových řešeních kancelářských pracovišť vytvářených na míru. Slouží pro podporu interakce, výměnu informací, znalostí a pro dobrou komunikaci, která je mezi kolegy vytvářena buďto náhodně anebo neformálně.  V případě zákazníka a obchodního partnera je takováto komunikace vytvářena na formální či oficiální bázi. Práce v takovém kancelářském prostředí tak získává podobu buďto uzavřeného nebo otevřeného charakteru.
Každý typ práce je jiný a podle toho může vyžadovat důraz na komunikaci anebo naopak důraz na možnost soustředění.  Někdy je zapotřebí mít při práci možnost jak inspirativně komunikovat a být v kontaktu s druhými, tak zase jindy práce vyžaduje možnost ústupu a reflexe. V oblasti soustředění bychom za tímto účelem měli v kancelářích nalézt potřebný prostor bez jakýchkoli rušivých vlivů.  Jen tak je možné dobře vykonávat odstíněnou, soustředěnou práci, vést důvěrné rozhovory a mít také místo pro svůj odpočinek a pracovní inspiraci.  
Neodmyslitelnou součástí moderních kancelářských prostor jsou v současnosti centrálně situované oblasti podpory, které napomáhají celkové organizaci, a tak jsou zákonitě zaměřeny na služby, jichž mohou využívat všechny typy uživatelů.  

http://vybavujeme-kancelar.cz/kontakty
Foto – zdroje: api.ning.com, behance.vo.llnwd.net, newurbanhomes.com.