Kanceláře typu open space

Z hlediska obecné definice lze považovat kancelářské pracoviště za prostor, ve kterém realizuje duševní pracovní činnost jeden nebo více pracovníků. Bližší vymezení se pak odvíjí od toho, ve které oblasti daná organizace či firma působí.
Již od 90. let minulého století se v našich podmínkách objevuje koncepce kanceláří typu open space. Tento typ kancelářských prostor přináší poměrně velkou změnu pro výkon administrativní duševní práce, co se týče uspořádání pracovního prostoru, ale i počtu lidí, kteří zde pracují.
Prvotní vidina snadnější týmové spolupráce, komunikace, ale i zvýšení produktivity práce bylo to, co vedlo ve zvýšené míře k rostoucímu počtu kanceláří typu open space. Také materiálové vybavení těchto pracovišť ze strany zaměstnavatelů nekladlo tak vysoké nároky, jako vybavování jednotlivých či společných menších kanceláří při zachování stejného počtu zaměstnanců.  Adekvátním českým označením pro typ těchto pracovišť je nejpříznačnější označení velkoprostorové kanceláře, sálové pracoviště anebo velkoplošné kanceláře.
Open space kanceláře tedy představují v základním pohledu prostor rozlehlejší, obvykle členěn pomocí mobilních samostatně stojících panelů a nižších stěn. A právě na nižších stěnách jsou zavěšené stolové desky, otevřené police, případně skříňky.  Uvnitř stěn nebo v podlahách pak bývají kanály, kterými jsou skrytě vedeny veškeré elektroinstalace a telefonní vedení. Nenarušují tak celkovou estetiku pracovního prostředí. Zaměstnanci jsou zde odděleni pouze nízkými příčkami a někdy ani těmi ne. Ke každému pracovnímu místu zde obvykle náleží jedna zobrazovací jednotka, monitor, respektive počítač.
V současnosti bývá velmi často s takovýmito prostorami počítáno již při samotném projektování administrativních budov. Počet osob se na takových pracovištích odvíjí podle pracovních požadavků firmy a obvykle je tvoří 10 – 70 osob. S takovýmito typy  pracovních  prostor se u nás setkáváme  nejn v privátní sféře, kde tento typ kanceláří bývá nejčastěji zastoupen v bankovním sektoru, v IT sféře a v telekomunikacích nebo v poradenských firmách.  Open space prostory mají pro kanceláře vyhrazeny ale i některé státní sektory, například Policie ČR.

http://vybavujeme-kancelar.cz/projektovani-pracovnich-prostoru
Foto – zdroje: beinteriordecorator.com, img.archiexpo.com, viewfromadisonave.blogspot.com