Kancelářský papír

Kancelářský papír
Kromě nábytku a technického vybavení se v kancelářích neobejdeme ani bez papíru. A právě, když nakupujete papír pro svou kancelář, měla by být ekologie jedním z kritérií jeho výběru. Základním vodítkem jsou pro tento ekologický výběr loga PEFC/FSC/EU Flower atd.
Všechny papírny se v současnosti snaží chovat ekologicky, některé více, jiné méně. Výroba papíru je certifikována různými nezávislými ekologickými agenturami. Obdržení takového certifikátu pak znamená, že dřevo použité k výrobě papíru pochází z lesa, který je obhospodařován trvale udržitelným způsobem. Znamená to obvykle, že neohrožuje biodiverzitu okolního přírodního prostředí.
Je tedy zcela jasné, že již výběr dřeva ovlivňuje následné nejen technické parametry papíru.
Dalším stěžejním parametrem, který je u papíru sledován, je jeho optimální vlhkost.  Ta významným způsobem ovlivňuje výkon papíru v tiskárně. Pro příklad uveďme nevhodné skladování papíru.  Jestliže jej skladujeme nevhodným způsobem anebo na nevhodném místě, může dojít k jeho vysušení  nebo naopak zvlhnutí, to pak výrazně ovlivní kvalitu tisku, ale i průchodnost papíru tiskárnou.
Na každém balíčku papíru, který zakoupíte, mají pro vaši informaci sloužit údaje o formátu papíru, počtu listů v balení, ekologické a jiné certifikace (např. ISO9706). Označení by mělo poskytnout také informaci o balírně, která papír balila a případně i o zemi původu.
Jako odběratelé se tak můžete předem vyhnout nákupu papíru nejasného původu a nejisté kvality. Při nákupu papíru je dobré se zaměřovat na loga výrobců tiskových zařízení –Xerox, HP, Canon, kteří za kvalitu svých papírů do tiskáren ručí svou značkou.
Při jeho skladování mějte vždy na myli, že papír velmi výrazně reaguje na okolní podmínky a mění  podle nich své vlastnosti. Optimální teplota pro skladování papíru v kanceláři či jiných prostorách je  20 až 25°C. Přenášíte-li papír z chladnějšího místa na teplejší, je vždy dobré ho nechat takzvaně aklimatizovat. Optimální vlhkost pro skladování papíru se pohybuje mezi 35 až 55%.
Při tisku víte, za jakým účelem papír budete potiskovat, je vždy dobré vybrat si tedy takový papír, který této aplikaci bude nejlépe vyhovovat a který bude zároveň vhodný i pro vaši tiskárnu.
Čím kvalitnější papír tedy použijete, tím méně komplikací s tiskem budete mít a tím lepší budou výstupy, což bude znamenat ve výsledku menší zatížení vaší tiskárny.

Kancelářský papír můžete laminovat ve kvalitních laminátorech od firmy GBC, které naleznete na těchto stránkách http://vybavujeme-kancelar.cz/kontakty

Foto – zdroj: dexport.com, content.oppictures.com, images.gizmag.com,