Klimatizace v kancelářích

Klimatizace v kancelářích

Klimatizace v interiérech, to je v domech, bytech i kancelářích je zařízením, které může sloužit celoročně.  Kromě tradičního chlazení má i funkci topení a také umí vylepšovat kvalitu vzduchu, například zvlhčováním, odvlhčováním anebo ionizací.
Chladící a tepelný výkon každé klimatizace musí být nastaven podle prostoru kanceláře, velikosti oken, počtu osob, které se v kanceláři pohybují, a také by se měl brát zřetel na orientaci budovy, ve které se kancelář nachází.
V případě celoročního provozu klimatizační jednotky je maximálně důležité přizpůsobit výběr a nákup její energetické náročnosti.  Věnujte tedy pozornost zařazení klimatické jednotky do třídy dle spotřeby.
Klimatizace zvládne i další práci, například vyčistí vzduch v kanceláři, upraví a odvede vzduch znečištěný, a tak zároveň zbaví místnost částic, které by mohly komplikovat dýchání například alergikům.  Dokáže odvést i pachy z místnosti, což oceníte zvláště v takových kancelářských prostorách, kde máte zároveň nejen své pracoviště, ale i kuchyňku.  
V kancelářích se používání klimatizací často setkává s protichůdnými názory jejích uživatelů. Dokonce někdy dochází i k názorovým střetům, zde klimatizaci vůbec používat, či nikoli.  Svým způsobem je to pochopitelné, každý člověk má jinak nastavenou svou vnitřní termoregulaci, každý pocitově vnímá teplotu okolního prostředí jinak. Je třeba tedy učinit vzájemný kompromis. 
Je dobré pamatovat na to, že v horkých dnech může puštěná klimatizace, která má za úkol ochladit vysokou teplotu vzduchu v kancelářích a bytech, způsobit i zdravotní problémy.  Je zapotřebí nastavit klimatizaci tak, aby rozdíl vnější a vnitřní teploty vzduchu v kanceláři, případně v bytě, nebyl vyšší než 6 °C. Při vyšším rozdílu teplot je možné se nachladit. V případě používání větráků zase hrozí riziko zánětu středního ucha, nebo zánětu spojivek.
Z uvedených údajů je tedy zřejmé, že není zapotřebí se klimatizovaných kanceláří obávat. Pokud je klimatizační jednotka dobře nastavena, bude užitečná v mnoha směrech.

http://vybavujeme-kancelar.cz/kontakty

Foto – zdroj: viewpictures.co.uk, hp-mep.ru, system-clim.com.