Maximum pro zdravou kancelář

Maximum pro zdravou kancelář
Každý z nás si přeje být zdravý a také žít a pracovat ve zdravém prostředí. Co všechno k tomu může přispět, abychom se v kanceláři cítili dobře a aby tam bylo také zdravé prostředí?
O rostlinách vhodných do kanceláří jsme psali v jednom z našich předchozích článků. Živé rostliny jsou také jednou z možností jak zlepšit ovzduší, které v prostředí kanceláře dýcháme.
Další slabinou kancelářských prostor mohou být geopatogenní zóny. Nemusí to být pouze vliv takzvaných dračích žil, jak se tato místa ve středověku označovala, ale negativně na nás mohou působit i vodní prameny hluboko v podzákladí. Stupeň jejich patogenity je různý v důsledku mnoha vlivů. Mohou způsobovat od lehkých bolestí hlavy nebo nevolností až po kritická oslabení imunity. Nejsilněji působí místa křížení těchto pásů.  Řešením je přizvat odborníka, který může tato místa vyhledat pomocí virgulí nebo drátěné pružiny. Tato místa v kancelářích pak nejsou vhodná k tomu, aby se na nich zaměstnanci dlouhodobě zdržovali.
Nedílnou součástí kanceláří bývá bohužel také elektrosmog. Ten je způsobován běžnou elektroinstalací i monitory počítačů, mobilními telefony, ale také satelitními anténami instalovanými v okolí desítek metrů a dalšími zdroji elektromagnetického zařízení.  Řešením je odrušit elektrosmog pomocí takzvané  tachyonové technologie. Na předměty přispívající ke vzniku elektrosmogu se v tomto případě umísťují takzvané tachyonové buňky.
Velmi dobře působí na kancelářské klima možnost pravidelného větrání. Zároveň je však třeba vyvarovat se jeho rychlého proudění, které způsobuje zvedání prachu, odnášení papírů a nepůsobí dobře na pohodu pracovníka. Ideální variantou je zřízení kvalitní klimatizace, která nejen udrží stabilní teplotu, ale také zamezí nadměrnému proudění vzduchu.
Zdravé kancelář, to není jen zdravé prostředí, ale to jsou také zdraví a dobře naladění lidé v okolí. Velmi zatěžující je totiž přenos negativních energií z blízkého okolí.  Citliví jedinci mohou po čase pociťovat změny ve svém vlastním chování, neklid, deprese a podobně. V tomto případě je opravdu každá rada drahá. Nejlepší bude chovat se asertivně, vyjádřit negativně smýšlejícímu kolegovi či kolegyni své obavy a požádat ho o změnu jeho chování.  K té však nemusí bohužel dojít, pak se naskýtá další možnost, požádat nadřízeného o přesazení.

Kancelářský nábytek do zdravé a pohodlné kancelář můžete vybírat zde http://www.vybavujeme-kancelar.cz/kancelarsky-nabytek/

Foto – zdroj: wisegeek.com, regus.com, shoomly.com.