Nátěry v kancelářích

Vzhledem k velkému množství nabídky nátěrů na současném trhu je výběr nátěrů možná někdy až zbytečně složitý. K nejdůležitějším kritériím výběru se však stále řadí to, zda nátěr hodláme aplikovat na starou omítku anebo na povrch nový. Určení toho, jaký povrch v kanceláři máme, jistě nebude problém. 
Nyní se tedy zaměřme na jednotlivé druhy nejpoužívanějších nátěrů.
K nejběžnějším nátěrům patří vápenné nátěry prováděné za pomoci takzvaného vápenného mléka. Nejvíce ho charakterizuje malá přilnavost a nízká pojivost. Výsledkem je pak obvykle rychlé sprašování.
K dalšímu typu nátěru, který může být v kanceláři využit, je nátěr klihový. Klíčovou surovinou k jejich výrobě je kaolín.  Jako pojivo je využíván vodou rozpustný polymer, jenž obvykle nikdy nezaručí vyšší mechanickou odolnost nátěru ani jeho odolnost proti vodě. S tím je potřeba počítat zejména při jeho odstraňování, ale i při záměru takto ošetřené plochy znovu nabarvit.  Vždy je lepší jej oškrabat.
Pro současné pracovny, a zvláště ty domácí, je nejideálnější využít nátěry disperzní. Jejich základem je titanová běloba a jako pojivo slouží disperze, buďto akrylátová nebo  polyvinylacetátová. U těchto nátěrů je zaručena voděodolnost a navíc je velmi často možné je dokonce omývat vodou i čisticími prostředky.
U nátěrů aplikovaných na nové stěny právě zbudovaných kanceláří je vždy situace poněkud jednodušší. Tam stačí ponechat omítkám dostatek času na vyzrání – asi 3 až 4 týdny a můžeme nátěr aplikovat. U silnějších omítek je dobré prodloužit čekací dobu až na 6 týdnů.  Pokud bychom totiž aplikaci nátěru uspěchali, je možné, že by došlo ke spálení anorganických pigmentů a následnému zpomalení až zastavení hydratace.
V případě rekonstrukcí kancelářských prostor, kdy se předpokládá aplikace nového nátěru na starý, musíme dát pozor na původní po vrchy opatřené sprašujícím a nesoudržným nátěrem, případě s nátěrem nasyceným kouřem z cigaret, dehtem nebo mastnotou.  V tomto případě je vždy nejlepším řešením oškrábání starého nátěru.
Na současném trhu jsou doslova mnohatisícové databáze tónů, ze kterých můžete vybírat, jakmile bude na řadě volba barvy pro vaši kancelář. Prodejci mají v současnosti velké možnosti a mohou vám na míru namíchat barvu, kterou jste zvolili, a to v potřebném množství pro celou plochu vaší kanceláře.  Stejně tak vám mohou i poradit s volbou a namícháním barvy, mají totiž obvykle k dispozici takzvaný spektrofon, který je schopen odečíst souřadnice odstínu ze stávající podlahy nebo nábytku, který máte v kanceláři, a pak navrhnout recepturu k namíchání stejného odstínu stěn nebo stropů.

Potřebujete-li pomoci s výběreme barvy do interieru, kontaktujte nás http://vybavujeme-kancelar.cz/jsme-%C4%8Desk%C3%A1-rodinn%C3%A1-firma-anteria
Foto – zdroj:  2.bp.blogspot.com, spacemanstudio.co.uk, masterhomebuilder.net.