Pitný režim v kanceláři

Pitný režim v kanceláři
Se vzrůstající venkovní teplotou narůstá i potřeba zabezpečit pro zaměstnance na jejich pracovišti vše pro to, aby mohli dodržovat správný pitný režim. V aktivním pracovním životě se bez rozdílu na typ fyzické zátěže musí udržovat hladina fyzických tekutin na jisté úrovni. Dodržování správného pitného režimu přispívá jednoznačně ke zlepšení pracovní výkonnosti a k dobrému vnitřnímu pocitu. Pitný režim udržuje organismus v optimálním stavu a přispívá k dobré funkci všech životně důležitých orgánů lidského těla.
Podceňovat význam pitného režimu na pracovišti se nevyplácí.  Každá fyzická aktivita vede ke vzniku tělesného tepla zvyšující teplotu organismu. Pokud není zabezpečeno odvádění tohoto tepla pomocí termoregulace, jejímž hlavním prostředkem je pocení, dochází k přehřátí organismu.
Vznikajícím psychickým i fyzickým nepříjemnostem se dá předcházet právě kvalitním pitným režimem, který má svá jistá pravidla. V zásadě má pitný režim 4 fáze: pití nápojů před začátkem pracovního dne, tj. nejčastěji ihned po probuzení a při snídani před odchodem do práce, druhá fáze v průběhu dne, těšně po něm třetí fáze a nakonec je delší období až do usnutí.
Množství a typ složení se určuje podle toho, v jakém stavu se nachází naše tělo například, jsme- li po nemoci, po nějakém večírku anebo jsme spali v přetopené místnosti atd. Ve výše uvedených případech je více než jisté, že nás bude v průběhu celého následující ho dne pronásledovat žízeň.
Celkový objem tekutin by se tak měl ráno pohybovat kolem 0,5 litru a víc. Nezapomeňte, že káva se do pitného režimu nepočítá, jelikož je močopudná! V průběhu hodiny by však i ti z nás, kteří mají opravdu velkou žízeň, neměli vypít více než 0,8 l tekutin.
Jestliže náš organismus v průběhu dne čeká porada anebo jiný typ zatížení, měl by člověk vypít v posledních 60minutách před začátkem porady maximálně půl litru, z toho poslední decilitr těsně před samotným odchodem na poradu.
U lidí, kteří jdou ráno do práce na lačno, hrozí, že dojde k poklesu hladiny cukru v krvi, což může mít negativní vliv na výkonnost a myšlení a proto je s tím třeba počítat při skladbě nápoje.
Konzumace nápojů pak v průběhu dne bývá velmi často narušena nedostatkem času a tak začíná obvykle vznikat deficit v pitném režimu. Proto je dobré stanovit si určité pitné intervaly a říct si například: je 14 hodin, jdu si uvařit čaj anebo vypiju si minerálku.
Nejlepší orientace je v tomto případě podle ztráty koncentrace, zvyšování nervozity a vzniku nedobrých pocitů. Podle strategie regenerace trvá definitivní náhrada deficitu tekutin v případě špatné disciplíny a hlavně úniku podstatných minerálů až do dalšího dne.
Myslete tedy na svou fyzickou a duševní pohodu i během pracovní doby a nechejte si svým zaměstnavatelem zajistit na nastávající letní období dostatečné množství tekutin.

http://vybavujeme-kancelar.cz/

Foto – zdroj: edensprings.co.uk, h2o.co.za, antsonafarm.blogspot.com, d2dct7y3250e4n.cloudfront.net.