Řešení konfliktů v kanceláři

Řešení konfliktů v kanceláři

K dobrým pracovním podmínkám v kanceláři nepřispívá pouze kvalitní nábytek a vhodné zařízení kanceláře, ale také dobré mezilidské a pracovní vztahy zaměstnanců. Je pochopitelné, že různorodost názorů v pracovním prostředí je nezbytná. Často je neoddělitelnou součástí nejrůznějších inovativních řešení a podnětem k vytvoření nových pracovních či jiných postupů a také motivací ke zvyšování pracovní výkonnosti.  Ale všechen tento proces je obvykle doprovázen mnohými pracovními střety.  
Neshody mezi spolupracovníky mohou být, bohužel, velmi nepříjemné.  Při jejich nezvládnutí se může stát, že vyústí v kontraproduktivní a dokonce škodlivý konflikt. Pokud však ovládáte umění taktiky a diplomacie, výsledek sporu je obvykle zcela opačný.
Názorové rozdíly a jejich rozbor obvykle nebývá oblíbeným tématem k hovoru, protože již předem každý očekává, že diskuse nebude mít hladký průběh. Mnohé konflikty v kolektivu končí jeho rozštěpením na nejrůznější skupinky, z nichž každá má na řešení problému jiný názor. Dojde k rozštěpení názorů a obě strany jsou pak nešťastné nad konečným výsledkem sporu.
V této situaci je ideální vstupovat do konfliktu s nezaujatou myslí.  Zkrátka předpokládat předem, že se při probírání neshod spíše něčemu přiučíte a že konečným výsledkem sporu bude poté mnohem kreativnější řešení.  Bez ohledu na postoje svých spolupracovníků z kanceláře je mnohem vyšší pravděpodobnost, že najdete nějaké styčné názorové body. Je jasné, že toto řešení zabere nějaký čas a pozornost.
Pro jakýkoli konflikt vždy a všude platí: snažit se udržet emoce na uzdě bez ohledu na povahu hádky. Nesnažte se také konflikty anebo rozdíly v uvažování řešit pomocí mailů, neboť ty nepojmou různé zabarvení hlasu ani se jimi nedá vyjádřit tón.
Vyslechněte si i druhou stranu. Navrhněte své řešení, zaměřte se na společné cíle. Zůstaňte vždy otevření přesvědčování z druhé strany. Jestliže druhá strana není spokojena s řešením, které jste vy navrhli, zainteresujte ji na procesu rozhodováním, a to takovým způsobem, aby vznikl výsledek, s nímž byste se oba dokázali do jisté míry smířit. 

http://vybavujeme-kancelar.cz/clanek/seznam#navody

Foto – zdroj: conflictdynamics.org, yourbusiness.azcentral.com, intechnews.ru.