Technické vybavení kanceláře

K vybavení všech kanceláří patří odpovídající technické zázemí. To samozřejmě musí zohledňovat   charakter práce i daného pracoviště. Mezi nejčastější technické vybavení současných kanceláří patří  počítač s monitorem, klávesnicí a myší.
Mezi další poměrně obvyklé technické vybavení patří tiskárny, kopírky, skenery, případně další technické vybavení doplňkového charakteru, které pomáhá s finální m zpracováním dokumentů.  
K adjustaci nejrůznějších dokumentů mohou být také využívány  termovazby a spirálové nebo hřebenové vazby pro formáty A3 a A4.
Při práci na počítači je jednou z nejnamáhanějších oblastí lidského těla zrak.  V kombinaci se špatným nastavením monitoru a neustálou nutností zrak zaostřovat na jednu vzdálenost mohou oči velmi trpět.  Je tedy třeba provést na monitoru korekci jasu a kontrastu, které by měly odpovídat okolnímu prostředí.  Obecně platí, že k našemu zraku jsou šetrnější LCD monitory, obraz na nich zobrazovaný je totiž bližší zobrazení informací nebo tisku na papíru.
Co se klávesnice týče, je třeba ji umístit v jedné přímce s monitorem, a to tak, aby byla přímo před uživatelem. Jen tak nebude docházet k nevhodnému jednostrannému namáhání některého krčního  svalstva.
Myš by měla být umístěna do takzvané neutrální zóny. Takto nazýváme místo, kdy se paže při práci s myší minimálně vychylují ze své přirozené polohy. 
Také při zhotovování fotokopií nejrůznějších dokumentů je zapotřebí dbát na to, aby nedošlo k poškození zraku. Zvláště při častém kopírování a nedůsledném uzavírání horní části kopírek může docházet k ozařování očí nevhodným způsobem, což by mohlo posléze trvale poškodit zrak.
Při užívání veškeré techniky v kanceláři je vždy zapotřebí dbát na dodržování pracovních postupů stanovených v návodech na používání techniky přímo od výrobců.

http://vybavujeme-kancelar.cz/kancelarsky-nabytek/kancelarska-technika

Foto:  enviz.co.uk, momoge.com, canoncopiersuk.com.