Všeobecná charakteristika kanceláře

Než se pustíte do konceptu Vaší nové kanceláře, bylo by dobré si uvědomit a zastavit se nad některými základními pojmy.

Co je to kancelář a jaký má význam pro Vaši profesi?

Co je to identita společnosti a jak souvisí s plánováním nového pracovního prostoru?

Věci mohou fungovat pouze v případě, že si uvědomujeme a chápeme základní principy. Následující článek Vám tyto principy připomene a ujasní.

Obecně je kancelář místnost, která je určena k vykonávání duševní pracovní činnosti.
Je to místo, kde pracují a setkávají se nejen zaměstnanci firmy, ale i jejich klienti. Kvalita a charakter vybavení a zařízení by tedy měla odpovídat pracovnímu zaměření pracovníků.
Pracovní prostor by měl být zařízen tak, aby měl osobitý nádech a podněcoval k pozitivnímu myšlení a tvořivému přístupu.
Zkrátka musí vyhovovat požadavkům identity společnosti.

Identita společnosti (Corporate identity)

Každá společnost, organizace, či podnikatelský subjekt působí na okolí přímo, nebo zprostředkovaně svými produkty, službami nebo konkrétními kroky. Jasně vymezená filozofie firmy a formulace kvality základních nástrojů pomáhá úspěšnému působení firmy na trhu.
Identita společnosti je systém, který se skládá z několika základních prvků:
• design společnosti (značka písmo, barva)
• komunikační aktivity společnosti
- vytváření vztahů s veřejností
- společná reklama a propagace
• podniková kultura – zásady mezilidské komunikace uvnitř firmy, soubor pravidel odívání, atd., …
• podniková nabídka – tvoří ji kvalita výsledného produktu, ať už jde o výrobek, nebo o službu, který má být konkurence schopný a přispívat k vytváření pozitivního image společnosti

V prosperujících domácích firmách postupně přicházejí na to, že identita společnosti je důležitou součástí vybavení každé firmy, která chce být zisková.
Nezapomeňte na to, že tak jak navenek působíte na masy lidí, tak i stejně musíte působit na zákazníky, které si do firmy pozvet
K zamyšlení…
Jak vnímáte prezentaci domácích firem Vy?
Prezentují se české firmy systematicky a jednotně?
http://vybavujeme-kancelar.cz/jsme-ceska-rodinna-firma-anteria