Projekty-formulář

    Jakou činností se Vaše společnost zabývá:
    Popište prosím Váš problém/situaci, který chcete konzultovat:
    Jaké výstupy/výsledky od konzultace očekáváte?:

    Jaký máte na konzultaci/dosažení výsledku rozpočet?:

    V jakém časovém horizontu si konzultaci představujete?:
    Firma:
    Jméno:
    Telefon:
*  Email: